محتويات سايت                                       پيوندهاي مهم

.مطالب سايت دکتر عزيزي را در تلگرام داشته باشيد
ورود به صفحه وب جديد دکتر رسول عزيزي فوق تخصص جراحي کولورکتال
colon Rectum Anatomy Image2 (Dr. Rasoul Azizi , MD) Colorectal Surgery
برای دیدن آخرین پیامها و توصیه های دکتر رسول عزیزی و همچنین تغییر در ساعات کاری مطب اینجا کلیک کنید. ا
English
ا                                                      صـفـحــه نخست

ســايـــر زبــانــها                                       

تاريخچه تحصيلات                            

جراحي روده و مقعد                 

بيماريهاي روده و مقعد          

مقالات و تــحـقــيــقات       

تماس بـا دکتر عزيزي   

صـفـحـه   دانــلــودها    

گــالــــري تصاويـــــر   

   گالـــــري تـــــصاوير 2
گالري تصاوير 2
advance rectal tumor گالري تصاوير
CPH گالري تصاوير
early ileostomy closure گالري تصاوير
hemorrhoid& obst, Lt sided ca گالري تصاوير
mega rectum and gangren of prolapse گالري تصاوير
Mrs Shami op گالري تصاوير
perineal stoma گالري تصاوير
polype & prolapse گالري تصاوير
PPH گالري تصاوير
presacral tumor گالري تصاوير
profesional pictures گالري تصاوير
prolapse 3 pat گالري تصاوير
prolapse resection, novel T گالري تصاوير
rectal cancer with invasion to vagina(Feridoni) گالري تصاوير
rectal melanoma,Hamid iran گالري تصاوير
stoma&Hemorrhoid-2016_02 گالري تصاوير

حق تکثير   1388-1398  گروه فني مهندسي همگام . کليه حقوق محفوظ است

Colon Anatomy Image ( Raoul Azizi , MD ) Colorectal Surgery
Doctor Rasoul Azizi , MD ( Colorectal Surgeon Iran )